Nieuwstad OrangeGlobal – veelzijdig en zorgvuldig

Nieuwstad OrangeGlobal is een handelsnaam van Nieuwstad Advies BV, een advies- en managementorganisatie in de vastgoedomgeving. Door een hernieuwde internationalisering van de dienstverlening heeft Nieuwstad Advies BV haar dienstverlening in Nieuwstad OrangeGlobal ondergebracht.

Nieuwstad OrangeGlobal loopt vaak voorop in de ontwikkelingen, dankzij de uiteenlopende en kleurrijke ervaringen in de afgelopen 25 jaar in commercieel en residentieel vastgoed, zowel nationaal als internationaal.

Vraagstukken betreffen bijvoorbeeld het optimaliseren van vastgoedportefeuilles, -processen en/of -organisaties. Dit kunnen ingrepen zijn door aankoop, verkoop, nieuwbouw, herontwikkeling / transformatie, (her-)financiering, outsourcing en/of samenwerking. Soms gaat het om kleine en eenvoudige processen, maar vaak ook om complexe processen resulterend in een transactie.

De dienstverlening op inhoud en proces van Nieuwstad OrangeGlobal is authentiek, onafhankelijk, sensitief en voldoet aan de hoogste compliance normen, zodat opdrachtgevers niet alleen op de inhoud maar ook op het proces worden ontzorgd.

Bij transactionele dienstverlening begeleidt Nieuwstad OrangeGlobal de complexe processen en advisering daaromtrent in al zijn deelfacetten, met oog voor alle belangen en faciliteert optimale besluitvorming bij alle betrokken stakeholders. Dit noemt Nieuwstad OrangeGlobal dealflow management.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Favicon-dark-LR

Sturing
met sensitiviteit en kennis

‘als dealflow manager erken ik tegenstellingen tussen partijen en hun belangen en stuur ik op verbinding en vertrouwen, voor een optimaal resultaat’

Barbette de Graaf – deskundig en ervaren

Barbette de Graaf is directeur en eigenaar van Nieuwstad OrangeGlobal. Daarvoor had zij commerciële en management functies bij onder meer Herring Baker Harris, Catella Holland en PricewaterhouseCoopers. Barbette combineert advies en management in de vastgoedomgeving, zowel commercieel als residentieel. Haar ervaring betreft de hele levenscyclus van vastgoed, zoals (her-)ontwikkeling en transformatie, portefeuille en assetmanagement, acquisitie en dispositie, risicomanagement en financiering van vastgoed.

De laatste 10 jaar ligt haar focus in toenemende mate op acquisitie en dispositie van verhuurde objecten, complexen en portefeuilles. Als het gaat om corporatieverkopen behoort zij tot de meest deskundige en ervaren specialisten in Nederland.

Barbette wordt geregeld gevraagd als spreker of trainer op seminars en bijeenkomsten vanwege haar visie, aanpak en resultaten.

Bekijk ook het Statement of Experience van Barbette de Graaf.

Barbette de Graaf is mede-eigenaar van Community Care Invest Management BV. Deze organisatie richt zich specifiek op dienstverlening in de omgeving van zorgvastgoed.