Betere balans in de woningmarkt

Barbette de Graaf heeft als drijfveer om een bijdrage te leveren aan portefeuilleoptimalisaties en daarmee aan het optimaliseren van de balans in de vastgoedmarkt. Hoewel haar ervaring zowel commercieel en maatschappelijk vastgoed als residentieel vastgoed betreft, ligt de focus sinds 10 jaar vooral op woningen. De woningmarkt is in disbalans. Dit zien we tussen koop en huur en bínnen huur tussen sociale huur en markthuur. Maar ook bijvoorbeeld tussen reguliere huur en huur voor mensen met een lichte of intensieve zorgbehoefte. Zowel kwalitatief als kwantitatief en ook qua verdeling over sociale verhuurders en marktverhuurders.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Favicon-dark-LR

Bij Nieuwstad OrangeGlobal draagt
portefeuilleoptimalisatie bij aan een betere balans in de woningmarkt

‘In de jaren ‘90 was een transactie voor mij nog een doel op zich. Nu zie ik het als middel om de portefeuilles van partijen te optimaliseren.’

Passende portefeuilles

Met haar dienstverlening wil Barbette organisaties beter in staat stellen hun portefeuilles te optimaliseren, zodat die beter aansluiten bij de doelgroepen en taken waar zij zich primair op focussen. Barbette komt in beeld bij interventies in de portefeuille of organisatie. Met deze dienstverlening, waarvan enkele voorbeelden in de Portfolio zijn opgenomen is Barbette onder andere bij woningcorporaties actief.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Favicon-dark-LR

Bij Nieuwstad OrangeGlobal
gaan proces en inhoud hand in hand

‘De aan- of verkoop van objecten, complexen of portefeuilles van woningcorporaties is een spannend proces met veel facetten, waarvan de totale regie vaak in mijn handen ligt.’

Internationaal kapitaal naar Nederland

Daarnaast wil Barbette tevens de middelen die in de internationale kapitaalmarkt beschikbaar zijn, beter dirigeren naar de Nederlandse woningmarkt. Voor commercieel vastgoed weten de internationale investeerders Nederland al decennialang te vinden. Maar de Nederlandse woningmarkt is nog een relatief nieuw gebied voor internationale investeerders. Daarom wil Barbette haar succesvolle werkwijze ook in dit aandachtsgebied verder uitbreiden.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Favicon-dark-LR

Bij Nieuwstad OrangeGlobal wordt internationaal kapitaal verwelkomd
om in te zetten in de Nederlandse woningmarkt.

‘Er is heel veel geld beschikbaar in de wereld dat een rustig rendement zoekt’

Perspectieven

Voor de visie van Barbette op de verschillende aandachtsgebieden gaat u naar de perspectieven van Nieuwstad OrangeGlobal.

Woningcorporaties
Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Vastgoedgebruikers
Toezichthouders