perspectief

Vastgoedgebruikers

zoals bijvoorbeeld zorg

Gebruikers van vastgoed dat speciaal is ontwikkeld en gerealiseerd voor hun eigen specifieke bedrijfsproces zijn veelal eigenaar van dat vastgoed. Als het gaat om maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld kunst, sport en onderwijs, is dit vaak de overheid. Toch zien we dat voor deze sectoren ook overwogen wordt het vastgoed bij een professionele vastgoedeigenaar onder te brengen.

Inmiddels ontstaan nieuwe asset classes zoals dit bijvoorbeeld voor zorgvastgoed de laatste circa 5 jaar het geval is. Onder andere het scheiden van wonen en zorg heeft dit bevorderd. Niet alleen voor toegelaten zorginstellingen, maar steeds meer ook voor private initiatieven.

De vraag is hoe dit vastgoed wordt gepercipieerd. Is het wonen of is het bedrijfsonroerend goed en welk risico-rendementsprofiel past erbij. Maar ook hoe zorgt een vastgoedeigenaar voor een tevreden huurder die niet gewend is huurder te zijn en die bedrijfsprocessen heeft die de vastgoedeigenaar maar ten dele doorgrondt. En wat gebeurt er als regelgeving (weer) wijzigt.

Gelukkig zijn er al enkele goede voorbeelden van samenwerking tussen zorginstellingen / -ondernemers en vastgoedbeleggers en hun financiers. De asset class van zorgvastgoed, maar ook andere delen van de maatschappelijke vastgoedomgeving, kunnen nog aanzienlijk groeien.

Barbette de Graaf is betrokken bij enkele initiatieven op dit vlak. Voor wat betreft het zorgvastgoed zet zij zich in vanuit Community Care Invest, waar zij mede initiatiefnemer in is. Enkele voorbeelden van projecten zijn de tot standkoming van 20-jarige huurcontracten met private zorgondernemer Blueprint Group voor hun locaties in Grave en Smakt en de aankoop van die locaties voor Rosewood Investments. En ook de totstandkoming van het 20-jarige huurcontract met zorgondernemer Dennenhorst in Veenendaal voor hun nieuwbouwlocatie aan de Eikenlaan en de verkoop van die locatie en de turnkey nieuwbouw aan een Nederlands family fund.

Voor vraagstukken over zorgvastgoed is zij bereikbaar via www.communitycareinvest.nl en voor overig gebruikersvastgoed bij Nieuwstad OrangeGlobal

Nieuwstad-OrangeGlobal-Barbette-de-Graaf-026

“Op het gebied van zorgvastgoed ontstaat een nieuwe asset class, die deels verwacht is met wonen, deels met bedrijfsonroerend goed, deels met zorg en deels met hospitality. Een enorme uitdaging, omdat bijvoorbeeld de doelgroep van ouderen met een lichte of intensieve zorgbehoefte toeneemt en de kennis en kunde voor deze asset class in Nederland nog beperkt beschikbaar is. Dit belemmert de toevloed van funding voor deze kansrijke asset class en de mogelijkheden voor mensen die zelf nog maar een korte horizon hebben en wél graag comfortabel willen leven en wonen.”

Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

Perspectieven

Woningcorporaties
Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Toezichthouders
Hou mij op de hoogte