Diensten

Werkwijze

De werkwijze van Barbette de Graaf is zakelijk deskundig, sensitief, resultaatgericht en onafhankelijk. Een belangrijk kenmerk is dat Barbette de verbinding zoekt en vertrouwen creëert tussen de mensen die betrokken zijn en de werelden die zij vertegenwoordigen. Die werelden zijn vaak verschillend en dit kan – bewust of onbewust – tot onbegrip leiden.

Barbette zoekt de verbinding in gezamenlijke belangen en ondersteunt bij het overwinnen van de tegenstellingen. Die betreffen vaak de (vastgoed-/rendements-) inhoud, maar ook minder harde en zichtbare aspecten zoals achtergronden, cultuur, werkwijze, besluitvorming, verantwoording en toezicht van de betrokken organisaties.

Door haar inmiddels decennialange ervaring in uiteenlopende delen van de vastgoedomgeving, zowel nationaal als internationaal, kijkt Barbette door deze verschillende werelden heen. Door haar sensitiviteit en communicatieve vaardigheden, kan ze alles wat partijen verbindt of verdeelt met gevoel adresseren door alle lagen van stakeholders heen. Zo regisseert zij vaak complexe processen, waarbij ze de betrokkenen in staat wil stellen optimaal hun eigen rol te vervullen en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Zo ontstaan houdbare beslissingen, die vaak over grote belangen gaan en gedragen genomen moeten kunnen worden.

In dit licht hecht Barbette een groot belang aan good governance, compliance, integriteit en transparantie. Waar nodig verzorgt Barbette ook de penvoering voor stakeholders als het gaat om correspondentie en besluit- en verantwoordingsdocumenten. En altijd met oog voor de mensen die het betreft, veelal de huurders en medewerkers op de werkvloer die de besluiten moeten uitvoeren.

Dealflow manager

In de Woonspecial van VG Visie van mei 2019 verscheen een artikel, waarin Barbette de Graaf toelicht dat dealflow management kenmerkend is voor haar werkwijze bij de aansturing van complexe processen.

Voor corporaties

 • Uitvoeren van portfolioscans en toetsing van complexlabelling (exploitatie/acquisitie/dispositie)
 • Inrichten en begeleiden van aankoopprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille)
 • Inrichten en begeleiden van verkoopprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille) of aandelen
 • Inrichten en begeleiden van ruilprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille)
 • Inrichten en begeleiden van uitpondprocessen van bestaand vastgoed
 • Inrichten en begeleiden van aankoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of ander vastgoed
 • Inrichten en begeleiden van verkoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of maatschappelijk vastgoed
 • Het inrichten, begeleiden en aansturen van complexe (vaak transactionele) processen in alle facetten en met alle betrokkenen vanuit alle relevante perspectieven en belangen om te komen tot de beoogde afwikkeling en uitkomst binnen de beoogde doorlooptijd en met draagvlak bij en goedkeuring van alle relevante betrokkenen.
 • Verzorgen en begeleiden van de tot standkoming van Reglementen, ondernemingsplannen en/of herstel-/saneringsplannen
 • Inrichten en begeleiden van redesign van besluitvormingsprocessen voor investeringen en desinvesteringen en (her-)financieringsvraagstukken
 • Inrichten en implementeren van risicomanagement
 • Verzorgen en begeleiden van besluitdocumenten en besluiten
 • Verzorgen en begeleiden van (soms wettelijk verplichte) goedkeuringen van stakeholders zoals huurdersorganisaties, gemeenten, Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Raad van Toezicht / raad van Commissarissen, op grond van onder meer de Overlegwet, Woningwet, Btiv, Rtiv en DeelnemersReglement WSW
 • Begeleiden bij partnerselectie en de criteria voor partnerselectie
 • Het inrichten, uitwerken en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Het evalueren van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden
 • Voeren van onderhandelingen over vastgoed of samenwerking met vastgoedpartners
 • Begeleiden en uitvoeren van geschilbeslechting / mediation

Voor vastgoedbeleggers

 • Uitvoeren van portfolioscans en toetsing van complexlabelling (exploitatie/acquisitie/dispositie)
 • Inrichten en begeleiden van aankoopprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille)
 • Inrichten en begeleiden van verkoopprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille) of aandelen
 • Inrichten en begeleiden van ruilprocessen van bestaand vastgoed (object, complex of portefeuille)
 • Inrichten en begeleiden van uitpondprocessen van bestaand vastgoed
 • Inrichten en begeleiden van aankoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of ander vastgoed
 • Inrichten en begeleiden van verkoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of maatschappelijk vastgoed
 • Het inrichten, begeleiden en aansturen van complexe (vaak transactionele) processen in alle facetten en met alle betrokkenen vanuit alle relevante perspectieven en belangen om te komen tot de beoogde afwikkeling en uitkomst binnen de beoogde doorlooptijd en met draagvlak bij en goedkeuring van alle relevante betrokkenen.
 • Verzorgen en begeleiden van de tot standkoming van Reglementen, ondernemingsplannen en/of herstel-/saneringsplannen
 • Inrichten en begeleiden van redesign van besluitvormingsprocessen voor investeringen en desinvesteringen en (her-)financieringsvraagstukken
 • Inrichten en implementeren van risicomanagement
 • Verzorgen en begeleiden van besluitdocumenten en besluiten
 • Verzorgen en begeleiden van (soms wettelijk verplichte) goedkeuringen van stakeholders zoals huurdersorganisaties, gemeenten, Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Raad van Toezicht / raad van Commissarissen, op grond van onder meer de Overlegwet, Woningwet, Btiv, Rtiv en DeelnemersReglement WSW
 • Begeleiden bij partnerselectie en de criteria voor partnerselectie
 • Het inrichten, uitwerken en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Het evalueren van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden
 • Voeren van onderhandelingen over vastgoed of samenwerking met vastgoedpartners
 • Begeleiden en uitvoeren van geschilbeslechting / mediation

Voor investeerders / financiers

 • Het begeleiden bij de totstandkoming van financiering van vastgoedportefeuilles
 • Het interesseren van buitenlandse investeerders/financiers voor het financieren van objecten, complexen en portefeuilles met Nederlands vastgoed
 • Het inrichten, begeleiden en aansturen van complexe (vaak transactionele) processen in alle facetten en met alle betrokkenen vanuit alle relevante perspectieven en belangen om te komen tot de beoogde afwikkeling en uitkomst binnen de beoogde doorlooptijd en met draagvlak bij en goedkeuring van alle relevante betrokkenen.
 • Inrichten en implementeren van risicomanagement
 • Verzorgen en begeleiden van besluitdocumenten en besluiten
 • Begeleiden bij partnerselectie en de criteria voor partnerselectie
 • Het inrichten, uitwerken en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Het evalueren van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden
 • Het ontwikkelen en inrichten van fondsen
 • Voeren van onderhandelingen over vastgoed of samenwerking met vastgoedpartners
 • Begeleiden en uitvoeren van geschilbeslechting / mediation

Voor ontwikkelaars

 • Inrichten en begeleiden van aankoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of ander vastgoed
 • Inrichten en begeleiden van verkoopprocessen van nieuwbouw (al dan niet gerealiseerd) van woningen en/of maatschappelijk vastgoed
 • Het begeleiden bij de totstandkoming van financiering van vastgoedportefeuilles
 • Het inrichten, begeleiden en aansturen van complexe (vaak transactionele) processen in alle facetten en met alle betrokkenen vanuit alle relevante perspectieven en belangen om te komen tot de beoogde afwikkeling en uitkomst binnen de beoogde doorlooptijd en met draagvlak bij en goedkeuring van alle relevante betrokkenen.
 • Begeleiden bij partnerselectie en de criteria voor partnerselectie
 • Het inrichten, uitwerken en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Het evalueren van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden
 • Het ontwikkelen en inrichten van fondsen

Voor gebruikers van o.a. maatschappelijk vastgoed

 • Het begeleiden bij de aankoop, verkoop, nieuwbouw voor en/of financiering van de eigen vastgoedportefeuille
 • Het inrichten, begeleiden en aansturen van complexe (vaak transactionele) processen in alle facetten en met alle betrokkenen vanuit alle relevante perspectieven en belangen om te komen tot de beoogde afwikkeling en uitkomst binnen de beoogde doorlooptijd en met draagvlak bij en goedkeuring van alle relevante betrokkenen.
 • Inrichten en implementeren van risicomanagement
 • Verzorgen en begeleiden van besluitdocumenten en besluiten
 • Begeleiden bij partnerselectie en de criteria voor partnerselectie
 • Het inrichten, uitwerken en implementeren van samenwerkingsverbanden
 • Het evalueren van samenwerkingen en samenwerkingsverbanden
 • Het ontwikkelen en inrichten van fondsen
 • Voeren van onderhandelingen over vastgoed of samenwerking met vastgoedpartners
 • Begeleiden en uitvoeren van geschilbeslechting / mediation

Zorgvastgoed

NB In geval het gaat om zorgvastgoed vindt deze dienstverlening plaats vanuit Community Care Invest.

Perspectieven

Woningcorporaties
Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Vastgoedgebruikers
Toezichthouders
Hou mij op de hoogte