perspectief

Investeerders | Financiers

Er is veel geld in de wereld beschikbaar en de partijen die moeten zorgen dat dit passend wordt weggezet hebben geen eenvoudige job. Wordt er gezocht naar een hoger risico-rendementsprofiel, dan zijn er veel mogelijkheden en is het de kunst de juiste keuze te maken.

Als een lager risico-rendementsprofiel met een langjarige horizon wordt nagestreefd, dan zijn die mogelijkheden te vinden in minder toegankelijke markten, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse woningbeleggingsmarkt.

Het beleggingsaanbod is immers veel kleiner dan het aanbod van binnen- en buitenlands kapitaal dat beschikbaar is. Tegelijkertijd is er veel vraag naar financieringsmogelijkheden in de Nederlandse (woning-)markt. En de ambitie ligt daarbij niet alleen op het markthuursegment maar ook op het sociale huursegment.

Barbette de Graaf houdt zich bezig met de vraag hoe het beschikbare kapitaal meer kan toevloeien naar de Nederlandse woningmarkt. Zij onderhoudt daartoe contacten met wereldwijd opererende asset management firma’s die institutioneel geld wereldwijd beheren en met kapitaalverstrekkers en/of hun directe adviseurs. Samen onderzoeken zij nieuwe mogelijkheden om de betreffende markt toegankelijker te maken.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Barbette-de-Graaf-025

“Er is heel veel geld in de wereld dat een rustige belegging zoekt. Dit kapitaal mag meer ten goede komen aan de Nederlandse woningmarkt en hier kan nog in ontwikkeld worden.”

Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

Perspectieven

Woningcorporaties
Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Vastgoedgebruikers
Toezichthouders
Hou mij op de hoogte