perspectief

Toezichthouders

Intern en extern toezicht is voor vastgoedbeleggers, waaronder woningcorporaties, van groot belang. Naast de betrokkenheid van de eigen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen, staan veel beleggers onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de woningcorporaties – als zij een toegelaten instelling zijn – onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Deze toezichthouders opereren binnen de kaders van de wet en vastgestelde en overeengekomen reglementen. Hierdoor wordt good governance, compliance integriteit en transparantie in de besluitvormingsprocessen geborgd.

Toezichthouders zijn voor hun beleggers (woningcorporaties of marktpartijen) bijzonder belangrijke stakeholders en de relatie met deze stakeholders kan niet worden onderschat. Het is daarom bij vastgoedprocessen, in het bijzonder transactionele processen, van groot belang te begrijpen op welke wijze deze stakeholders hun rol dienen te vervullen.

Barbette de Graaf heeft een diepgaande kennis van de rol en verantwoordelijkheid van de betrokken toezichthouders en begrijpt dat verantwoordelijke bestuurders die relatie hoog achten en hoog willen houden. Daarom is bij processen waarbij Nieuwstad OrangeGlobal betrokken is altijd van meet af aan aandacht hiervoor. Daarnaast vraagt Nieuwstad OrangeGlobal in voorkomende gevallen, zelf of namens opdrachtgevers, advies en ondersteuning aan het Nederlands Compliance Instituut.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Barbette-de-Graaf-018

“We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met de checks & balances die veel procedures rondom vastgoed vanuit compliance en zorgvuldigheid vereisen. Hierbij is de rol van de interne en externe toezichthouder belangrijk en deze vraagt dan ook veel aandacht. Deze stakeholders optimaal in staat stellen hun rol te vervullen is vaak een deelproces op zich. Geen noodzakelijk kwaad, maar een voorrecht om belangrijke besluiten onderbouwd te presenteren en door hen te laten toetsen.”

Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

Perspectieven

Woningcorporaties
Vastgoedbeleggers
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Vastgoedgebruikers
Hou mij op de hoogte