Portfolio

Een selectie van opdrachten die onder leiding van Barbette de Graaf zijn gerealiseerd:

Interventies in portefeuilles

 • Bij Laurentius verkoop belang in portefeuille met 500 woningen aan Nederlandse institutionele belegger
 • Bij Poort6 circa 150 woningen aan een Nederlandse private belegger
 • Bij Laurentius circa 600 woningen aan een Duitse institutionele belegger
 • Bij Vivare circa 1.200 woningen aan een Amerikaans family fund en een private belegger
 • Bij Talis circa 80 woningen aan een Duitse institutionele belegger
 • Bij Poort6 circa 150 woningen aan een private belegger en een family fund
 • Bij Woonbedrijf Eindhoven circa 600 woningen aan en van andere corporaties
 • Bij SOR circa 140 woningen aan een private belegger
 • Bij Woningstichting Leusden circa 90 woningen aan private beleggers
 • Bij Vivare, Talis, Laurentius en Poort6 aan andere corporaties of private beleggers
 • Bij Vivare, Laurentius, Poort6 diverse objecten
 • Bij Ons Huis circa 70 woningen aan een family fund
 • Bij Poort6 circa 30 woningen aan een Nederlandse institutionele belegger
 • Bij Poort6 aan een ontwikkelaar van woningen
 • Bij Laurentius aan een belegger om na ontwikkeling van woningen in exploitatie te nemen
 • Bij Stichts Beheer BOG aan eigenaren/gebruikers of beleggers voor een gebruiker
 • Bij Vivare, Talis en Ymere in totaal ruim 5.000 woningen (waaronder ook nieuwbouw)

Interventies in processen of organisatie

 • Bij Laurentius – actualiseren herstelplan
 • Bij Woningstichting Leusden – professionalisering organisatie maatschappelijk vastgoed
 • Bij Delta Lloyd Vastgoed – redesign belsuitvormingsprocedure
 • Bij Ymere – redesign besluitvormingsprocedures investeringen/desinvesteringen
 • Bij Woningcorporatie ’s Heerenberg – redesign besluitvormingsprocedure investeringen/desinvesteringen
 • Bij Delta Lloyd Vastgoed
 • Bij Vivare
 • Bij Ymere
 • Bij BLNW (4 samenwerkende corporaties)
 • Bij Ymere – interim Manager Markering & Vastgoed
 • Bij Gemeente en Woningstichting Leusden – programmamanager 3 multifunctionele centra
 • Diverse geschillen tussen professionele partijen in de vastgoedomgeving
 • Diverse vraagstukken op het snijvlak van vastgoedkunde en organisatiekunde
Hou mij op de hoogte