perspectief

Vastgoedbeleggers

Vastgoedbeleggers wegen hun aandeel en de diverse vastgoed asset classes naar gelang de economische vooruitzichten en hun risico rendementsprofiel. Opvallend is dat sinds enkele jaren steeds meer buitenlandse beleggers zich op de Nederlandse woningmarkt begeven, zowel institutioneel als privately owned. Enkelen trekken zich inmiddels ook weer uit Nederland terug, terwijl anderen juist nu hun entree willen maken. En niet alleen voor commercieel vastgoed of geliberaliseerde woningen, maar ook voor sociale woningen en maatschappelijk vastgoed. Barbette krijgt uit haar brede netwerk veel vraag van beleggers naar woningen, bestaand of nieuw, en/of transformatiemogelijkheden.

Barbette de Graaf verwelkomt de buitenlandse vastgoedbeleggers graag in Nederland. Haar eerste ervaringen zijn midden jaren ’90 opgedaan als commercieel manager van Nederlands vastgoed van buitenlandse beleggers, toen zij bij het Britse beursgenoteerde Herring Baker Harris en later Catella (onderdeel van de IKEA groep) werkzaam was. Maar ook met corporatieverkopen aan buitenlandse beleggers heeft Barbette sinds 2014 ervaring. Zo stuurde zij bijvoorbeeld de verkoopprocessen aan van portefeuilles en objecten die verkocht zijn aan het Amerikaanse family fund QSP ltd en aan de Duitse institutionele beleggers WPI en Panta Rhei.

Nieuwstad-OrangeGlobal-Barbette-de-Graaf-024

“Veel woningbeleggers zijn écht betrokken bij hun huurders en hun woningen, terwijl het imago is dat het hun alleen om rendement gaat. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Daar mag wat meer aandacht voor komen als we in Nederland het middenhuursegment willen vergroten, óók bij marktpartijen.”

Barbette de Graaf, Nieuwstad OrangeGlobal

Perspectieven

Woningcorporaties
Ontwikkelaars
Investeerders | Financiers
Vastgoedgebruikers
Toezichthouders
Hou mij op de hoogte